דפים מספר סקיצות, 2006

טכניקה מעורבת על נייר  20X30

דף מספר סקיצות 2006
דף מספר סקיצות 2006
דף מספר סקיצות 2006
דף מספר סקיצות 2006