עבודות בצבע תעשייתי על נייר

2005, צבע תעשייתי על נייר
35X50