עבודות מהסדרה “אספלט, ברזל, בטון”

2008 ,אקריליק על קרטון
30X40