ציורים לספר “בשביל בין עשבי הים”

2011 ,ציור באקריליק על קרטון בכפולת עמודים
פואמה: דורית ויסמן