רישומים לשירים מאת שי דותן

טכניקה מעורבת על נייר  20X30